Kallelse till extra årsmöte

Datum: 2018-05-14
Tid: 19:00
Plats: IK Finish kansli, Vellingen IP

Föredragningslista

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av rösträknare och justeringspersoner
  4. Godkännande av röstlängd
  5. Mötet stadgeenlig utlyst
  6. Fyllnadsval föreningens ordförande
  7. Fyllnadsval styrelseledamot
  8. Godkännande av tillägg i verksamhetberättelse 2017
  9. Mötet avslutas

Hjärtligt välkomna!
/Styrelsen

Kalvin 20 Maj

Hej alla Finishare.

Då är det snart dags för vårt första utomhus arr. Kalvin Knatet.

Vi behöver hjälp av er för att kunna genomföra det. Hör av er till kansliet

finish@telia.com.

Tack Paul.

Paul Madsen avtackades på årsmötet efter mer än 40 år som aktiv, ledare och framförallt tränare.

IK Finish önskar dej lycka till och hoppas vi ser dej på våra arr även i fortsättningen. 

Klubbrekord 2017

2017 års Klubbrekords vinnare.

Vi säger GRATTIS till Mattias, Hanna och Bianca.

Vilma och Filippa saknas på bilden.