IK Finish – Vellinges äldsta idrottsförening

IK Finish, Vellinge Kommuns äldsta idrottsförening, stiftades 1924, men redan året före började unga pojkar, boende i Eskilstorp i nordvästra delen av Vellinge, att diskutera namnförslag, samt förbereda en idrottsplats. Efter flera olika namnförslag som inte godtogs av Riksidrottsförbundet bestämde man sig för Finish. Finish var ”att nå målet” – ”den fina ytan” – ”polerad”. Det var ju vedertaget på den tiden att ungdomar skulle vara artiga och just ”polerade”. Slut skulle det också vara på ”rackartyg”. Nu skulle man leva efter idrottens devis – en sund själ i en sund kropp. Nils Andersson blev föreningens förste ordförande, för att året efter bli avlöst av Ive Larson som sedan kom att behålla posten som ordförande i hela 55 år!

På Eskilstorps Ängar blev naturens sandgropar längd- och höjdhoppsbanor. Man löpte 400 meter på en slingrande stig. Kastringar anlades invid klubbstugan som man egenhändigt byggt och som efter hand förbättrades och moderniserades. KO-stadion som platsen döptes till, blev en samlingsplats för traktens ungdomar. Här spelades brännboll på söndagarna. Idrottsmän från andra föreningar inbjöds till tävlingar. Ett av de större problemen med att arrangera tävlingar var att hålla hästar och kor borta från banorna.

Jämsides med träning och tävling på KO-stadion, etablerade klubben sig i Malmö på Heleneholms Idrottsplats. En klubblokal ordnades också och många Malmöungdomar blev medlemmar. Skolan i Eskilstorp blev också en självklar samlingsplats. En omfattande social verksamhet bar Finishs signum. Teater, syföreningar och en mängd olika aktiviteter finns dokumenterade från 40-, 50- och 60-talet.

De idrottsliga framgångarna kom också. Elsie Nilsson blev höjdhoppsmästarinna 1945. Resultatlistor från SM upptar flera framgångar. En annan framgång som bör nämnas är Karin Mårtensson, som började med friidrott i Korpen. Karin kom genom en slump till IK Finish och två år senare blev hon svensk mästarinna 1952-53 och rekordhållare i längdhopp och representerade Sverige i bl a Europamästerskap.

Den nuvarande idrottsplatsen i Vellinge anlades 1952 för att sedan moderniseras och återinvigas 1999. Tyvärr, är den av många Vellingebor, älskade KO-stadion under förfall och dess framtid är oviss. En historisk plats som är värd ett bättre öde.

Nedtecknat av Arne Andersson