Välkommen till IK Finish

IK Finish är en ideell förening som grundades 1924 och bedriver friidrottsverksamhet i Vellinge Kommun. Vår verksamhet bygger på glädje, småklubbsandans gemenskap och en ambition att alltid vilja bli bättre.

Målsättningen är att utveckla våra aktiva på såväl det idrottsliga som det personliga planet. Alla kan inte bli bäst i världen, men alla kan utvecklas. Genom idrottslig glädje vill vi bana väg för ett livslångt idrottsutövande, vilket också främjar god hälsa och kamratskap.

Information och kommunikation
IK Finish har ambitionen att hemsidan www.ikfinish.se ska vara den främsta informationskällan för medlemmarna. Den information som inte återfinns på hemsidan vidareförmedlas i allmänhet genom email eller via tränare och ledare.

För att kommunikationen ska fungera så smidigt som möjligt, behöver IK Finish ha tillgång till din adress, telefonnummer samt emailadress. Skicka ett email till kansliet@ikfinish.se

Kansli
IK Finishs kansli har öppet vissa dagar och tider i veckan, och varierar beroende på säsong. Kansliets uppgift är att hjälpa till med föreningens administration. På kansliet kan Du också pröva föreningens tävlings- och träningskläder.