Kriterier för uttagningar till SM-tävlingar

Bakgrund

På IK Finishs årsmöte 2022 antogs motionen ”Nya formella uttagningskriterier till SM-tävlingar samt årlig uppdatering av dessa”. Den stora skillnaden är att uttagningarna till arenamästerskapen och dess motsvarigheter inomhus, i stället för att som tidigare baseras på exakta resultatgränser, numera i regel baseras på den aktives placering i den officiella Sverigestatistiken vid tiden för ordinarie anmälan till mästerskapet. Tillkommit har också resultatgränser för SM-tävlingar i landsvägs- och terränglöpning.

Motiveringen till den valda placeringsgränsen för arenamästerskapen var:

”För att aktiva som åker på ett svenskt mästerskap ska ha en rimlig chans att få en positiv upplevelse när de väl är där och konkurrerar med Sverigeeliten bör uttagningskriterierna inte vara alltför låga, men heller inte vara så höga att aktiva som känner att de kan konkurrera inte ges möjlighet till det.”

En av att-satserna gör också gällande:

Att vid eventuell osäkerhet kring exakt aktuell placering i Sverigestatistiken vid tiden för ordinarie anmälan till mästerskapet ska den aktive i regel alltid tas ut, dvs. ”hellre fria än fälla”.

Arenamästerskap och dess motsvarigheter inomhus

Friidrotts-SM, JSM & USM samt SM, JSM & USM i mångkamp och dess motsvarigheter inomhus
Den aktive ska vid tidpunkten för ordinarie anmälan till mästerskapet vara placerad på 15:e plats eller bättre i den officiella Sverige statistiken.

Önskar en aktiv som kvalificerat sig för en eller flera grenar anmälas i grenar som den inte kvalificerat sig för kan detta ske efter godkännande av dennes tränare.

I det fall att färre än 15 aktiva finns noterade i den officiella Sverige statistiken i den gren som aktiv önskar deltaga i vid tiden för ordinarie anmälan till mästerskapet ska styrelsebeslut tas om uttagning utifrån den aktives resultatnivå.

Beslut ska då vanligtvis tas under veckan innan den sista anmälningsdagen.

Samtliga SM i stafettlöpning och samtliga Lag-SM
Det tilltänkta laget ska ha en rimlig chans till en topp-8-placering utifrån individuella eller gemensamma resultat gjorda de senaste 12 månaderna enligt bedömning av styrelsen i dialog med aktuella tränare.

Långlopps- och terrängmästerskap

SM & JSM22 10 km

Män: 30:05 på 10 km / 29:45.00 på 10 000 m / 14:20.00 på 5 000 m
M22: 33:01 på 10 km / 32:45.00 på 10 000 m / 15:41 på 5 000 m
Kvinnor: 34:45 på 10 km / 34:20.00 på 10 000 m / 16:50.00 på 5 000 m
K22: 40:00 på 10 km / 39:25.00 på 10 000 m / 19:00.00 på 5 000 m

SM Maraton

Män: 2:25.20 på maraton / 1:08.00 på halvmaraton
Kvinnor: 2:49.00 på maraton / 1:18.25 på halvmaraton

SM Halvmaraton

Män: 1:08.00 på halvmaraton / 30:25 på 10 km / 30:05 på 10 000 m
Kvinnor: 1:18.25 på halvmaraton / 35:05 på 10 km / 34:40 på 10 000 m

SM, JSM, USM Terräng

Män 10 km: 30:05 på 10 km / 29:45.00 på 10 000 m / 14:20.00 på 5 000 m
Män 4 km: 14:20 på 5 000 m / 8:13.30 på 3 000 m

Kvinnor 10 km: 34:45 på 10 km / 34:20.00 på 10 000 m / 16:50.00 på 5 000 m
Kvinnor 4 km: 16:50.00 på 5 000 m / 9:51.00 på 3 000 m

M22 8 km: 33:01 på 10 km / 32:45.00 på 10 000 m / 15:41 på 5 000 m
K22 8 km: 40:00 på 10 km / 39:25.00 på 10 000 m / 19:00.00 på 5 000 m

P19 6 km: 16:14.00 på 5 000 m
F19 6 km: 10:42.00 på 3 000 m

P17 4 km: 10:16.00 på 3 000 m
F17 4 km: 12:00.00 på 3 000 m

P16 4 km: 10:16.00 på 3 000 m
F16 4 km: 11:14.00 på 3 000 m

P15 4 km: 6:29.30 på 2 000 m
F15 4 km: 7:51.00 på 2 000 m

Till samtliga långlopps- och terrängmästerskap ska minst en av resultatgränserna ha uppnåtts under de senaste 12 månaderna före mästerskapet.

Gränserna är satta att motsvara 15:e plats baserad på 2021 års officiella Sverigestatistik med avrundning uppåt. Vid behov av att räkna ut vad en kapacitet motsvarar på andra distanser har löparkalkylatorn på jogg.se använts.

SM Traillöpning, Ultratrail, 100 km, 24 h och övriga SM
Den aktive ska vid tidpunkten för ordinarie anmälan till mästerskapet bedömas ha en rimlig chans till en topp-12-placering utifrån resultat gjorda de senaste 12 månaderna av styrelsen i dialog med aktuella tränare.

Samtliga Veteran-SM

Uttagnings kriterier används inte. IK Finish betalar startavgifterna och de veteran aktiva finansierar själv sina resor och boenden.