Styrelsen

IK Finish styrelse består av följande personer

Ordförande: Axel Härstedt
Vice ordförande: Stefan Andersson
Sekreterare: Peter Somrell
Kassör: Johan Kronvall
Ledamot: Paul Madsen
Ledamot: David Piros
Ledamot: Daniel Pedersen

Suppleant: Anna Gramming
Suppleant: Anna Hegnelius

Valberedning

Theresa Hamburger (ordförande)
Anna Bivefors
Ludvig Gramming