Aktiv och träna i IK Finish

IK Finish strävar efter åldershomogena grupper, dvs spridningen mellan yngsta och äldsta deltagare bör vara 1-2 år samt att träningsgruppernas storlek är max 10 aktiva per tränare.

Träningstider och platser varierar beroende på årstid och ålder.

Träning bedrivs normalt sett i  Vellinge,

Vilka åldrar som tränar var kan variera. Antalet träningstillfällen som erbjuds varierar beroende på ålder och vår ambition är följande:

  • Upp till 10 år erbjuds ett träningstillfälle per vecka
  • 11-12 åringar erbjuds träning 2 gånger per vecka
    (från och med hösten man fyller 11 år)
  • 13-14 åringar erbjuds träning 3-4 gånger per vecka
    (från och med hösten man fyller 13 år)
  • De som är 15 år eller äldre erbjuds träning 4-6 gånger per vecka
  • Veterangruppen tränar 1-2 gånger i veckan

IK Finish arrangerar träningsläger för olika åldrar till självkostnadspris. För äldre aktiva arrangeras också längre tävlingsresor.

IK Finsh träningskläder kan ni beställa via länken nedan.

https://www.playactionochtrend.se/sv/samarbetsforeningar/friidrott/ik-finish-vellinge/

IK Finishs officiella tävlingskläder för aktiva över 12 år.

Länk kommer när man kan beställa dessa.

 

Lycka till med din träning och ditt tävlande

Du är varmt välkommen till
IK Finish!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.