Aktiv och träna i IK Finish

IK Finish strävar efter att träningsgruppernas åldersintervall är ca 2 år.

Träningstider och platser varierar beroende på årstid och ålder

Träning bedrivs normalt sett i  Vellinge,

Vilka åldrar som tränar var kan variera. Antalet träningstillfällen som erbjuds varierar beroende på ålder och är vanligtvis enligt följande:

  • Upp till 10 år erbjuds ett träningstillfälle per vecka
  • 11-12 åringar erbjuds träning 2 gånger per vecka
    (från och med hösten man fyller 11 år)
  • 13-14 åringar erbjuds träning 3-4 gånger per vecka
    (från och med hösten man fyller 13 år)
  • De som är 15 år eller äldre erbjuds träning 4-6 gånger per vecka

IK Finish arrangerar träningsläger för olika åldrar till självkostnadspris. För äldre aktiva arrangeras också längre tävlingsresor.

Lycka till med din träning och ditt tävlande

Du är varmt välkommen till
IK Finish!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.