Finish Games 2021

2021-06-19 till 2021-06-20

Tidsprogram

PM Finish Games 2021

Personbästatävling 7-11 år

Söndagen den 20 juni från 10:00

F/P7 60m, 400m, längd, boll
F/P9 60m, 400m, längd, boll
F/P11 60m, 400m, längd, höjd, boll

För 60m gäller två lopp varav det andra seedas för jämnare motstånd. 400m på gemensam bana. I längd och boll får alla 4 försök. Medalj och diplom till alla startande.

Resultattävling 12 – Senior år

Lördagen 19 juni från 10:00

F/P15 80m, 80mh, 300m, 800m, 2000m, längd, 3-steg, höjd, kula
F/P17 100m, 200m, 800m, längd, höjd, kula
F/P19 100m, 200m, 800m, längd, höjd, kula
KS/MS 100m, 200m, 800m, höjd

Söndagen 20 juni

F/P13 60m, 60mh, 600m, längd, höjd, kula

Viktigt

Vi förbehåller oss rätten att med kort varsel ändra förutsättningarna för tävlingen och även ställa in om detta krävs av FHM och regeringen pga. Corona pandemin. Du som tävlande och tränare ansvarar för att följa de råd som gäller i din region. Håll utkik på hemsidan för information om eventuella ändringar av förutsättningarna från arrangören.

Publik

Ingen publik. Endast aktiva och ledare välkomna in på arenan.

Anmälan

Anmälan sker via EasyRecords. Sista anmälningsdag är 9:e juni. Anmälan öppnas tidigast 25 maj. Efteranmälan i mån av plats t.o.m. den 16:e juni eller på plats fram till en timme före respektive grenstart. Efteranmälnin7gsavgiften är dubbel.

Startavgift

Upp till och med 11 år 70kr per deltagare och gren. Från 12 och uppåt 80kr per deltagare och gren. Startavgifter faktureras respektive klubb i efterhand. Utländska klubbar betalar på plats.

Tidsprogram

Finns tillsammans med PM på EasyRecord.se så snart som möjligt efter anmälningstidens utgång

Information

IK Finish kansli på telefon 040-42 14 02 eller kansliet@ikfinish.se


Tidigare resultat
2020 (inställt)
2019
2018
2017 (inställt)
2016
2015
2014
2013