Tävlingsinformation

För att få tävla ska medlems- och träningsavgift vara betald. Du ska också träna kontinuerligt.

Tävlingskläder

Enligt gällande tävlingsregler måste du tävla i klubbens färger. Tävlingskläderna måste ha klubbidentifikation, d.v.s. föreningens klubbmärke. Allt deltagande i tävlingar sker via Öresund FK med turkos ovandel och svart nederdel. Kläder finns att köpa på kansliet.

När Du bär Öresund FKs tränings- och tävlingskläder representerar du inte bara dig själv, utan även Öresund FK och IK Finish. Detta innebär att ditt uppträdande och agerande påverkar förenings möjligheter att bedriva en bra och meningsfull verksamhet.

Att tänka på innan tävling:

 • Du måste anmäla dig till tävlingarna – normalt ca 2 veckor innan tävling. Anmälan skickar du till finish@telia.com om inte din tränare meddelar att anmälan ska ske på annat sätt.
 • Ta reda på tid och plats i god tid innan tävlingsdagen. Detta finner du på arrangörsföreningens hemsida. Om du inte har tillgång till detta, kontakta din tränare eller kansliet.
 • Du måste pricka av dig i löpgrenar på tävlingsarenan minst en timme innan start. Om du inte prickar av dig får du inte delta.
 • Tävlingar pågår ofta i flera timmar om man deltar i mer än en gren. Ta med dryck och något att äta, eller pengar att handla för.
 • Ta med kläder för att hålla värmen vid utomhustävlingar.

Dina föräldrar får gärna följa med och heja fram dig och dina kompisar. Ta gärna kontakt med varandra för samåkning till och från tävlingsarenorna. Saknar du kontaktuppgifter, prata med din tränare eller kansliet.

Din tränare är ofta med på tävlingar. Om din tränare inte är med, kan du alltid ta kontakt med någon annan av Öresund FKs tränare/ledare. Tränare/ledare har oftast klubbens jacka eller tröja på sig och är lätta att känna igen. Dock kan tränaren/ledaren inte vara med dig under hela tävlingen, utan det är många tävlande som behöver hjälp. Oftast pågår flera grenar samtidigt så tränarna och ledarna behövs vid flera grenar.

Följande gäller vid tävlingar:

 • Du måste enligt Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler ha ”klubbidentifikation” när du tävlar. Du som är under 12 år ska bära Öresunds FKs T-shirt eller tävlingskläder på tävlingar.
 • Du som är 12 år eller äldre ska bära tävlingskläder fr.o.m. den fjärde tävlingen du deltar i. I dina tre första tävlingar går det bra att använda Öresund FKs T-shirt.
 • Tävlingsanmälan görs till resp. tränare eller direkt till kansliet. Prata med din tränare vad som gäller för dig.
 • IK Finish betalar tävlingsavgiften till 3 grenar i 1-dags-tävlingar, 4 grenar resp 6 grenar i 2- resp 3-dagars tävlingar. Deltar du i fler grenar betalar du själv tävlingsavgiften för antalet som överstiger de som föreningen betalar. Om du uteblir från tävling som du anmält dig i, utan giltigt skäl, får du själv betala tävlingsavgiften. (ca 50 kr per gren). Anmäld sjukdom eller skada är giltig frånvaro.
 • IK Finish betalar tävlingsavgifterna i de tävlingar som föreningen valt att delta i. Information om dessa tävlingar kommer löpande. I övriga tävlingar betalar du själv tävlingsavgiften. Inför varje säsong meddelas tävlingsprogrammet.
 • Vill du tävla i fler än tre grenar på en dag, prata med din tränare.
 • Om du inte har anmält dig i tid, är det inte säkert att du får delta. En för sen anmälan innebär oftast dubbel avgift. Du betalar själv hela tävlingsavgiften vid efteranmälan.