Funktionärer till Vellinge Indoor den 6 februari

Tack alla föräldrar och engagerade som hjälpte till som fuktionärer
på våra tävlingar under 2009!
Den 6 februari är det dags för årets första tävling, Vellinge Indoor i Södervångshallen,
och vi behöver funktionärer. Läs mer om detta här på vår hemsida under rubriken "Medlem/Föräldrar som funktionärer".

Skicka ett email till Li Lindberg lindberg330@hotmail.com och anmäl ditt intresse för att hjälpa till.