Användare: Stefan Andersson

Stefan Andersson

Löparfesten 2018

IK Finish vill tacka alla sponsorer och samarbetspartners för er support och hjälp. Vi vill också framföra ett stort tacka till alla funktionärer som hjälpt till på ett föredömligt sätt. På återseende i september 2019

Kallelse till extra årsmöte

Datum: 2018-05-14 Tid: 19:00 Plats: IK Finish kansli, Vellingen IP Föredragningslista Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av rösträknare och justeringspersoner Godkännande av röstlängd Mötet stadgeenlig utlyst Fyllnadsval föreningens ordförande Fyllnadsval styrelseledamot Godkännande av tillägg i verksamhetberättelse 2017 Mötet avslutas Hjärtligt välkomna! /Styrelsen