Kallelse till extra årsmöte

Datum: 2018-05-14
Tid: 19:00
Plats: IK Finish kansli, Vellingen IP

Föredragningslista

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av rösträknare och justeringspersoner
  4. Godkännande av röstlängd
  5. Mötet stadgeenlig utlyst
  6. Fyllnadsval föreningens ordförande
  7. Fyllnadsval styrelseledamot
  8. Godkännande av tillägg i verksamhetberättelse 2017
  9. Mötet avslutas

Hjärtligt välkomna!
/Styrelsen