Årsmöte 2022-03-23

Årsmöte 2022-03-23

Välkomna på årsmöte den 23 mars 2022 klockan 19:00

Plats: Vellinge FFs klubbstuga

Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på kansliet fr.o.m. den 16 mars.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23 februari. De kan lämnas i kansliets brevlåda eller via e-post styrelsen@ikfinish.se

Hjärtligt välkomna
Styrelsen

 

Så här skriver du en motion:
Rubrik

Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Rubriken ska kunna användas i föredragningslistan till årsmötet och i protokollet från årsmötet.

Bakgrund
Beskriv anledningen till varför motionen behöver ställas. Ange relevanta bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

Motivering
Beskriv problemet. Varför finns det ett behov föreningen att bifalla motionen? Diskutera även vilka eventuella hinder som kan komma att uppstå.

Bedömning
Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomföranden.

Förslag till beslut, yrkande
Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande. Enligt din rekommendation vad exakt skall beslutas? ”Att-satsen” ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt och så tydlig att den skulle kunna tas med i ett beslutsprotokoll. Den ska också vara så klart formulerad att den inte kan misstolkas.

Undertecknande
Underteckna motionen med ditt namn