IK Finishs Årsmöte är Tisdag 19 Mars

IK Finishs årsmöte är Tisdagen den 19 mars kl 18,00 på Vellinge IP 

Vill ni komma in med motioner till årsmötet ska dessa vara inskickade till kansliet senast tisdag 20 feb. Kansliet@ikfinish.se

Välmött