IK Finishs årsmöte 2010

Den 4 mars hölls de sedvanliga årsmötesförhandlingarna med ett 50-tal medlemmar närvarande.
 
Till ordförande i den nya styrelsen valdes Lars Lundgren för ytterligare ett år. Anders Wramnell, Håkan Paulsson, Erika Håkansson valdes till nya styrelseledamöter på 2 år. Johan Kronvall valdes om för ytterligare på ytterligare 2 år. Till suppleanter i den nya styrelsen valdes Annika Andersson, Johannes Westergården och Anders Olsson.
Den nya styrelsen tackar den avgående styrelsen för sina insatser under det gångna året.
Styrelsen