Ny Styrelse 2023

IK Finishs styrelse 2023

Ny ordförande;  Axel Härstedt

Ledamöter;

Björn Grönwall, Johan Kronvall, Paul Madsen, Stefan Andersson, David Piros

och Peter Somrell

Suppleant;

Anna Gramming

Vakant

Årsmöte 2023-03-22

Välkomna på årsmöte den 22 mars 2023 klockan 19:00

Plats: Vellinge IFs klubbstuga (Vellinge IP)

Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på kansliet fr.o.m. den 15 mars.

Föredragningslista 2023

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 22 februari. Dessa kan lämnas i kansliets brevlåda eller via e-post styrelsen@ikfinish.se