Träningsinformation

Träning bedrivs normalt i 3 olika delar av kommunen – Vellinge, Höllviken och Skanör/Falsterbo. Vilka åldrar som tränar var kan variera.

IK Finish strävar efter:

  • Åldershomogena grupper, dvs spridningen mellan yngsta och äldsta deltagare bör vara 1-2 år.
  • Att träningsgruppernas storlek är ca 10 aktiva per tränare.

Träningstider och platser varierar beroende på årstid och ålder. Olika åldrar erbjuds olika antal träningstillfällen.

  • Upp till 10 år erbjuds normalt ett träningstillfälle per vecka
  • 11-12 åringar erbjuds träning 2 gånger per vecka (fr o m hösten det år man fyller 11 år).
  • 13-14 åringar erbjuds träning 3-4 gånger per vecka (fr o m hösten det år man fyller 13 år)
  • De som är 15 år eller äldre erbjuds träning 4-6 gånger per vecka

 

IK Finish arrangerar varje år träningsläger för olika åldrar till självkostnadspris. För lite äldre aktiva arrangeras också tävlingsresor.