Styrelsen har ordet

Vid en tillbakablick över de senaste åren kan konstateras att den ideella idrottsvärlden är fantastiskt spännande och rolig. Bland allt positivt bör ett par saker speciellt lyftas fram; Glädjen av att få ha med barn och ungdomar att göra och det engagemang som finns i och för föreningen.

När det gäller det sistnämnda, kan vi konstatera att det finns en enorm kraft hos de personer som engagerar sig ideellt och att samhället har en enorm nytta av att det finns människor som lägger ned en stor del av sin fritid för att ta hand om och utveckla våra barn och ungdomar. I IK Finish läggs varje år 1000-tals ideella timmar ned. För många är intresset för sina barn den drivande kraften för sitt engagemang, men bland dem som engagerar sig mest finns oftast ett grundläggande friidrottsintresse och en bakgrund inom friidrotten.

Även om det är många som engagerar sig i IK Finish redan idag, så behövs det alltid fler som kan offra några timmar då och då, för att underlätta för dem som redan är engagerade. Med våra drygt 400 medlemmar så hoppas vi att det finns fler föräldrar som kan räcka en hjälpande hand ibland.

Under de senaste åren har vi i IK Finish också känt ett stort stöd från olika delar av samhället, där Vellinge Kommun har varit fantastiskt hjälpsamma. Kommunens engagemang gör det betydligt lättare att bedriva den ideella verksamheten i IK Finish.

Södervångshallen som färdigställdes i september 2007 är ett ypperligt exempel på ett kommunalt engagemang. Sedan dess har IK Finish tränat i stort sett alla dagar i veckan under vintertid och med betydligt bättre förutsättningar än tidigare. Tidigare år har vi bara haft tillgång till gymnastiksalar och sporthallar runt om i kommunen under vinterhalvåret. Nu tränar nästan alla aktiva någon dag i veckan i Södervångshallen. Även de träningsgrupper som inte finns i centralorten kommer hit och tränar. Dessutom har vi med framgång haft våra första inomhustävlingar i Vellinge. Tävlande och ledare från andra föreningar har uttryckt sin beundran över Södervångshallen.

Vår tacksamhet är också stor mot de samarbetande företagen som har hjälpt oss i vår strävan att bedriva en meningsfull verksamhet för våra ungdomar. Utan det engagemang som de samarbetande företagen visar, genom att på olika sätt bidra till föreningens verksamhet, hade IK Finish inte kunnat bedriva den omfattande verksamhet som idag görs. Avslutningsvis kan vi tillägga att de idrottsliga framgångarna fortsätter för IK Finish. Föreningen har under de senaste åren tillhört de mest framgångsrika skånska  Friidrottsföreningarna när det gäller medaljer och placeringar i olika svenska mästerskap.

Dessutom har föreningen idag, till skillnad från många andra ideella idrottsföreningar, ett positivt ekonomiskt resultat.

I slutet av 2010 har IK Finish, tillsammans med malmö-klubbarna Heleneholms IF och IK Pallas, bildat Öresund FK, som är en gemensam tävlingsförening. Redan nu har Öresund FK visat fina resultat på tävlingar och vi hyser goda förhoppningar om fortsatt goda prestationer för klubben.

IK Finish