Sommarfriidrotts skolan.

       Information för Sommar Friidrottsskolan

       i Corona tider

  1. Det behövs stor försiktighet med hygien nu i Corona tider.

Så vi startar med att alla måste tvätta händer innan och efter sommarskolan.

Tillgång till toaletter finns på alla platser.

  1. Desinfektionsmedel finns med på alla träningar. Rengöring av material före och efter varje grupp
  2. Varje aktiv och tränare ska ha med egen namnade vattenflaska.
  3. Inga tränare eller deltagare får vara sjuka.
  4. Undvika närkontakt i lekar, uppvärmning samt träning.

Gruppen delas upp i mindre träningsgrupper.

  1. Äldre personer (över 70 år) ska/bör inte vara på arenan när vi har sommarskolan.
  2. Max 50 personer på platsen.