Corona Viruset

Risknivån höjs nu, enligt folkhälsomyndigheten, till den högsta – mycket hög risk.
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska nu avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det innebär att aktiva, tränare och föräldrar med lindriga symptom ska vara hemma för att minska smittspridning.
Plus att de som varit i riskområde utomlands senaste två veckorna håller sig hemma, i två veckor.

Styrelsen